h1

Den tredje uppgiften…

27 september 2009

Vi fick besök av journalister som skrev om vår undersökning. Här hittar du en artikel i Ulricehamns tidning. Vill bara säga det att stavkyrkan självklart inte fanns på 1800-talet som journalisten skriver. Den revs senast vid reformationen.

Nästa tidning är gratistidningen STT som skriver en bra artikel du finner här. Bläddra fram till sidan 29. Du kan även titta på ett bildgalleri du hittar här.

Annonser
h1

18 september – sista fältdagen 2009

19 september 2009

Fredag, avslutning, tid för eftertanke och uppsummering. I dag kom även min kollega Mats Hellgren från Lödöse museum/Västarvet för att mäta in alla schakt, murar och anläggningar.

I dag var också första dagen jag undersökte den nya ”hålvägen” mer noga. På torsdageskvällen stod jag ju vid stavkyrkan och gjorde ett visst nummer av denna i relation till placeringen av kyrkan. Nog går det en del äldre vägar i området men ”hålvägen” visade sig vid en närmare titt vara ett äldre sandtag. Kanske finns det ett samband med det äldre glasslagg jag påträffade på platsen tidigare. Det skulle kunna innebära att vi har en tidig glashytta, omedelbart i närområdet men den har nog inget att göra med kapellet eftersom det då förmodligen är 1600-tal vi pratar om då. Men som sagt jag måste alltså dementera tidigare uppgift att det var en hålväg jag såg i skogen.

Peter grävde ner i Sonias schakt (ett) och hittade ett stratigrafiskt komplicerat mönster av gravar under kollagret med teglet. Inte mindre än åtta nedgrävningar kunde konstateras på den lilla ytan om drygt 1,5 kvadratmeter, se foto nedan där varje gulpinne är en grav. Dessutom kunde vi konstatera att det fanns ett ben som mycket tydligt låg i nedgrävningen för muren, det är alltså äldre än stenkyrkan. Detta ben ska vi ta C14 på, ska verkligen bli intressant att få en datering på.

IMG_1918

Om några dagar kommer en sammanfattning av de två fältveckornas arbete här på bloggen. Stay tuned!

Dagens deltagande arkeologer: Claes Theliander, Peter Carelli och Mats Hellgren

Övriga deltagare: Helena Johansson, Arne Johansson och Karina Cedenskog

h1

17 september – journalister och offentlig visning

19 september 2009

Denna dag kom min kollega Peter Carelli hela vägen från Lund för att få hjälpa till. Han hade en hel del relevanta och bra kommentarer och for fram som en furie med skyffel och skärslev.

IMG_1924

Under dagen var även en strid ström journalister på besök.  På torsdagkväll hade vi en offentlig visning som var riktigt välbesökt. Inte mindre än drygt 70 personer dök upp, vilket innebar att i stort sett hela Säms by och halva Vegby dök upp.

IMG_1929

IMG_1927

IMG_1930

Dagens deltagande arkeologer: Claes Theliander, Peter Carelli

Övriga deltagare: Helena Johansson, Karina Cedenskog och Kristina Johansson

h1

16 september – brutalgrävning och besök

19 september 2009

Idag fick vi tillgång till grävmaskin en stund på förmiddagen. Jag schaktade ut en hel del rasmassor och förlängde schakt tre några meter. Sedan vidtog en hel del rensning.

Efter lunch fick vi besök av Hans Andersson, pensionerad professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Han är barnfödd i Länghem, en av Säms grannsocknar, och följer projektet med stort intresse. Vi pratade en hel del om traktens medeltid och var ense om att det finns otroligt mycket spännande forskning att göra i området.

Sonia grävde vidare i schakt ett och fick fram det märkliga kollagret med sin tegelpackning i sin helhet. Det är noterbart att tegel i stort sett helt lyser med sin frånvaro i övriga schakt.

IMG_1882

Skum anläggning i schakt ett (ovan).

IMG_1890

Schakt tre efter dagens förlängning. Notera det stenskodda stolphålet i schaktets förgrund. Det härrör säkert från någon ombyggnation.

Dagens deltagande arkeologer: Claes Theliander, Sonia Jeffery

Övriga deltagare: Helena Johansson, Arne Johansson, Karina Cedenskog och Kristina Johansson

h1

15 september – museipedagogik och rens

19 september 2009

Denna dag kom Ulricehamns kommuns museipedagog, Lisa Jensen på besök. Lisa, som har en arkeologiutbildning i bagaget, hjälpte mig att sålla jorden över stavkyrkans kor. Eftersom platsen för kyrkan har plöjts i modern tid finns det just inget kulturlager bevarat, vad jag kunde se när jag schaktade med maskinen i alla fall. Men för säkerhets skull sållades alltså större delen av koret ner till steril mark. Tyvärr påträffades inga fynd eller något annat daterande material. Ytterligare ett stolphål, korets sydöstra, grävdes och det var betydligt klenare än det i långhuset vilket inte är så konstigt eftersom takhöjden i koret normal var betydligt lägre än i långhuset.

IMG_1879

Korets sydöstra stolphål snittas.

Vid stenkyrkan fortsatte grävlingarna Karina, Helena, Johanna och Yvonne att rensa i schakten under Sonias ledning.

Dagens deltagande arkeologer: Claes Theliander, Sonia Jeffery

Övriga deltagare: Helena Johansson, Karina Cedenskog, Yvonne Henriksson och Johanna Nädele Ljungkvist

h1

14 september – gräva gravar och ”Törpa sten hvs”

14 september 2009

En ganska (arkeologiskt) händelsefattig dag, men fylld med trevliga besök och god lunch. Jag rensade fram en grav inne i kyrkan, en äldre man med fina tänder, kanske en präst? Begravd ganska djupt men utan kista. Dateringen är svår men pilgrimssnäckan, trägolvet och de två brakteatrarna och – kanske – myntet från 1801 låg stratigrafiskt över.

Schakt två

Schakt två

Sedan blev det kvällen och jag tog mig en tur till Sveriges, efter Glimminge hus, bäst bevarade medeltidsborg, Torpa stenhus. Det ligger bara fem kilometer från Säm fågelvägen men ca 1,5 mil bilvägen.

Kväll över Torpasjön

Kväll över Torpasjön

Vid slutet av 1400-talet omnämns Torpa som en stenborg. I ett testamente står det ”Törpa sten hvs”. Denna borg är helt klart en doldis som fått alldeles för lite uppmärksamhet av forskninge, det gäller även dess närmaste omgivningar. Men det ska vi råda bot på!

Torpa stenhus

Torpa stenhus

h1

13 september – intermedio

13 september 2009

Nu har det gått en vecka och vi har en fältvecka kvar framför oss. Under lördagen gjorde jag en litteratursökning och hittade en spännande parallell till träkyrkan i Säm, nämligen Haltdalen stavkyrka i norska Trøndelag, se bild nedan. I stort sett är det bara de jordgrävda stolparna som skiljer dem åt, men det kraftigt markerade hörnstolparna i Haltdalen kan mycket väl vara reminiscens av ett äldre byggnadssätt med jordgrävda stolpar. Sämkyrkan har ungefär samma dimension men är någon meter större i både långhus och kor. Haltdalen är daterad till 1170-talet och är Norges äldsta bevarade stavkyrka. Kanske träkyrkan i Säm kan ges samma datering?

Foto: J. Morten Dreier

Foto: J. Morten Dreier

I Norge finns det 27 medeltida stavkyrkor bevarade (plus en som såldes till kungen av Preussen på 1840-talet och nu står i Polen!). Sedan finns det faktiskt en stavkyrka i England, i Greensted strax öster om London. Och så har vi vår egna Hedareds kyrka som bara ligger ca 4,5 mil fågelvägen nordväst från Säm. Ett stort antal är arkeologiskt undersökta i Danmark och övriga Skandinavien men det är alltså endast dessa trettio som är bevarade. Fortsättning följer, stay tuned.